1. Okładka książki

Książkę można pobrać stąd: WM.pdf (wersja 1.0, rozmiar: 63 MB).

Ta sama wersja książki, ale z ilustracjami o większej rozdzielczości i hipertekstowymi odsyłaczami ma większy rozmiar. Jeżeli jednak nie przeszkadza Ci to, oto jej plik: WM-HD.pdf (wersja 1.0, rozmiar: 114 MB).

Uwaga: Obydwa powyższe skróty kierują wprost na pliki PDF. Aby zapisać je na dysku, kliknij w nie prawym przyciskiem myszy, by otworzyć menu kontekstowe Twojej przeglądarki. Wybierz stamtąd polecenie Zapisz element docelowy jako.... (sprawdzone na: IE, Firefox)

2. Model, którego wykonanie opisano w książce

"Wirtualne modelarstwo" to e-książka, udostępniona wszystkim (na zasadach Creative Commons). Uczy czytelnika "od zera", jak za pomocą Blendera, GIMPa i Inkscape zbudować dokładny model samolotu. Jej celem jest zachęcenie tradycyjnych modelarzy do spróbowania swoich sił w Blenderze. W kolejnych rozdziałach opisuję tworzenie modelu Curtiss P-40B. Ostateczny resultat widać na ilustracji [2].

Pierwsza edycja tej książki została ukończona w lutym 2011. Liczy 1112 stron i zawiera ponad 3600 ilustracji. (Taka "grubość" książki wynika z dużej liczby obrazów. Ilustracje stanowią podstawową część opracowania).

To jest książka "WYSIWYG": literalnie wyjaśnia, jak uzyskać efekt wiodczny na ilustracji [2]. Opisuje także, jak wkomponować model w fotografię, tak, jakby stał na lotnisku. (Kwestie odwzorowania cienia, nierówności podłoża, trawy...). Niczego nie pomijam!

Streszczenie "Wirtualnego modelarstwa"

Dodatkowo książce towarzyszą pliki:
  • p40.zip (40 MB): pliki *.blend z kolejnymi stadiami rozwoju modelu (ilustracja kolejnych sekcji książki);
  • textures1.zip (80 MB): pliki tekstur (*.xcf, *.svg, *.png), związane z rozdziałem 6 (sekcje 6.01 - 6.10);
  • textures2.zip (72 MB): pliki tekstur związane z rozdziałem 6 (sekcje 6.11,6.12);
  • textures3.zip (87 MB): pliki tekstur związane z rozdziałami 7 i 8;
  • la5.zip (10 MB): pliki *.blend, wykorzystywane w Rozdziale 3 (wprowadzenie do Blendera);
  • source.zip (16 MB): różne dodatki, wykorzystywane w książce: skrypty Blendera, fragmenty dokumentacji technicznej P-40, itp.
  • optional.zip (9 MB): pliki opcjonalne - przykłady panoram HDR, itp.
  • Pliki powyżej są przeznaczone wyłącznie dla pierwszego wydania tej książki (z 2011r)! Każda następna edycja ma swój własny zestaw plików. Adres jego strony jest zawsze podany na pierwszej stronie Rozdziału 1 (w każdej edycji). Zawsze używaj adresu podanego w książce, a nie będziesz miał problemu z nieprawidłową wersją plików.

    W książce posługuję się Blenderem w wersji 2.4x (zaczynałem ją od 2.47, a skończyłem w 2011r na 2.49). Stronę dla aktualnej wersji Blendera znajdziesz tutaj